Ansvar för alla

När det handlar om att göra något för alla så kanske man säger att det inte är så enkelt att hitta på något som skall göras, speciellt om man är kontrollansvarig. Detta ansvar handlar om att ha kontrollen och därigenom samtidigt veta vad detta med kontroll handlar om. Det är inte bara att göra något för någon utan det handlar om att ha kontrollen, om att göra det som krävs och därigenom också få fart på personalen så att arbetet blir gjort och inte bara avstannar. Men jag anser hela tiden att detta med kontroll är relativt och att man som ansvarig måste bruka makten på rätt sätt.